Về chúng tôi

SUNTAXI – 提高您的出行体验

2013年后期见到一个梦想渐渐实现:SUNTAXI成立了,目的就是将越南交通旅行业推向更高的水平。 经过大力发展,SUNTAXI不但成为了越南中部沿海地区出租车行业的先行者,而且不断地向全国地区扩展业务。

NHIỆM VỤ

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất ở những nơi SunTaxi có mặt!

Tầm nhìn và giá trị

Mang sự hài lòng đến cho mỗi người, góp phần phát triển và nâng tầm văn hóa Việt, vì cuộc sống tốt đẹp hơn!

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất ở những nơi SunTaxi có mặt!