Về chúng tôi

SUNTAXI – adding value to every journey

 

The late months of 2013 saw a dream coming to its realization: SUNTAXI was founded with the mission of bringing the Vietnamese transport – travel industry to new heights. After great efforts to grow, SUNTAXI has gradually become the pioneer in the taxi-industry along the coastel provinces of Central Viet Nam, and is continually expanding its services to all regions in the country.

NHIỆM VỤ

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất ở những nơi SunTaxi có mặt!

Tầm nhìn và giá trị

Mang sự hài lòng đến cho mỗi người, góp phần phát triển và nâng tầm văn hóa Việt, vì cuộc sống tốt đẹp hơn!

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất ở những nơi SunTaxi có mặt!